1. Sự kiện đăng ký trước sẽ bắt đầu vào một ngày trước mở máy chủ.

2. Những phần thưởng nhận từ sự kiện như Hoàn Thành Đăng Ký, Nhấn Thích FB, Đăng Ký Trên Cửa Hàng, Chỉa Sẻ Cộng Đồng đều có thể xem tại Kiểm Tra Phần Thưởng.

3. Sau khi đạt chỉ tiêu số người đăng ký trước, sẽ mở khóa phần thưởng và sẽ gửi qua thư trong trò chơi cho người chơi.

4. Những người chơi đăng ký trước trên điện thoại sẽ có cơ hội trúng thưởng lớnthự tế, hãy vui lòng theo dõi thông tin về rút thưởng tại cộng đồng FB.

5. Ban chính thức sẽ liên hệ người chơi bằng số điện thoại, hãy vui lòng nhập số điện thoại chính xác.

6. Nếu bị phát hiện sử dụng phần mềm gian lận hoặc kỹ thuật trái quy để tham gia bất kỳ sự kiện nào, bạn chính thức sẽ hủy bỏ tư cách tham gia.

7. Các quyền sửa đổi và quyền giải thích về sự kiện cuối cùng được bảo lưu bởi ban chính thức Thái Cô Phong Ma.

 • Gói quà đăng ký trước trên điện thoại

  23.07.2023

  jki4575...

 • "Gói quà đăng ký trước trên cửa hàng"

  23.07.2023

 • Gói quà nhấn thích FB

  23.07.2023

 • Gói quà chia sẻ

  23.07.2023

 • Tham gia cộng đồng FB

  23.07.2023

 • Tham gia nhóm DISCORD

  23.07.2023

 • rèn trang bị đỏ

  23.07.2023

1. Đăng ký trước trò chơi sẽ nhận Vũ Khí 2 Giai, người chơi có thể Rèn Vũ Khí sau khi nhận được Đá Rèn. Vũ Khí có thể Rèn tới 5 Giai tối đa.


2. Người chơi sẽ nhận được 3 Đá Rèn bằng mỗi cách như đăng ký trước tại Cửa Hàng, nhấn Thích trên FB, chia sẻ liên kết. Mỗi một bạn bè vào trang này bằng nhấn liên kết của bạn, bạn sẽ nhận thêm 3 Đá Rèn.


3. Người chơi có thể nhận Vũ Khí tại bất kỷ giai nào. Người chơi sẽ nhận bằng Mã Đổi Quà sau khi xác nhận, hãy kiểm tra và nhận tại chỗ Kiểm Tra Thưởng.

Chúc mừng bạn đã đăng ký trước thành công, hãy vào trang duyệt

Hoàn thành đăng ký tại cửa hàng để nhận tài nguyên phong phú

Sau khi nhận sẽ không thể rèn tiếp, hãy xác định nhận hay khôn

Chúc mừng nhận thành công, hãy đến kiểm tra thưởng để nhận

Đồng ý thu tập thông tin tài khoản cá nhân
và chấp nhận tin nhắn về phát thưởng.

SỐ LẦN RÈN CÒN LẠI: 00

ĐÃ CÓ 00 NGƯỜI THIÊN MỆNH